Bezprawne zwolnienie z pracy a odszkodowanie

Każda osoba zwolniona bezprawnie z pracy może ubiegać się o odszkodowanie przed sądem, jednak wpływ na jego wysokość będzie miało przynajmniej kilka różnych czynników. Ważne jest przede wszystkim to, czy umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem była zawarta na czas określony, czy też nieokreślony. Dodatkowo warto wziąć pod lupę również to, czy pracownik miał rozwiązaną umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy też nastąpiło to bez okresu wypowiedzenia. Warto skierować się do doświadczonego prawnika, który rozwieje wszelkie wątpliwości klientów i pomoże im wygrać sprawę o odszkodowanie przed sądem.

Jeśli umowa była podpisana na czas nieokreślony i zachowano okres wypowiedzenia można ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które otrzymałoby się za okres pracy od 2 tygodni do nawet 3 miesięcy. Wtedy też takie sprawy są raczej przychylnie rozpatrywane przez sąd. Jeszcze istotniejsze jest to, iż odszkodowanie nie może być w tym przypadku niższe niż pieniądze, które otrzyma się od pracodawcy za przysługujący okres wypowiedzenia.

Problemy pojawiają się, gdy okres wypowiedzenia nie nastąpił. Wtedy też pracownik może oczywiście ubiegać się o należne mu odszkodowanie, ale będzie ono obejmowało jedynie wcześniej wspomniany okres wypowiedzenia, a więc nie będą to zbyt duże pieniądze. Bardziej przejrzysta sytuacja ma miejsce w przypadku zerwania umowy podpisanej na czas określony, wtedy też pracownik może ubiegać się o odszkodowanie, które będzie równowartością utraconego wynagrodzenia, aż do czasu zakończenia umowy. Nie może to być jednak okres większy niż 3 miesiące. Mowa tutaj o sytuacjach, kiedy zachowano okres wypowiedzenia.

Jeśli natomiast do bezprawnego zerwania umowy podpisanej na czas określony doszło bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownik może ubiegać się o odszkodowanie wynikające jedynie z wynagrodzenia mu należnego za wspomniany już okres wypowiedzenia. Jak widać zasady są różne, jednak w każdym przypadku ubiegać można się o odszkodowanie ze strony pracodawcy i ma się duże szanse na pomyślne zakończenie sprawy przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cztery × jeden =