Likwidacja spółki z.o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wcale nie jest łatwym procesem do zrealizowania. Przede wszystkim prace likwidacyjne należy rozpocząć od podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników. Uchwała ta będzie dotyczyła oczywiście rozwiązania spółki. Musi ona zostać umieszczona w specjalnym protokole, najlepiej w obecności notariusza, aby tak ważne dokumenty były zarchiwizowane. Ważne jest też to, aby podczas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołać likwidatorów. Najczęściej zostają nimi osoby z zarządu spółki. Taki dokument, a konkretniej uchwałę trzeba też koniecznie złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wtedy też dokonuje się również różnych opłat, aby dokument mógł być pozytywnie rozpatrzony i spółka będzie mogła zostać prawidłowo zlikwidowana.

Oczywiście to nie wszystkie czynności, które trzeba wykonać. Obowiązek przeprowadzenia wszystkich czynności likwidacyjnych spoczywa na likwidatorach, dlatego jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i powinien się jej podjąć człowiek, który dobrze zna się na rzeczy. Trzeba w pierwszej kolejności zająć się interesami wierzycieli danej spółki, a konkretniej wezwać ich do przedstawienia swoich wierzytelności w wyznaczonym przez likwidatorów terminie. Wierzyciele mają na to jedynie 3 miesiące, po tym czasie będzie już za późno na jakiekolwiek kroki.

Ważne jest jednak to, aby wierzyciele, którzy nie zgłosili się w wyznaczonym terminie nie byli poszkodowani. Jeśli likwidatorzy wiedzą o takich wierzycielach, to zobowiązania im się należące powinny trafić do depozytu sądowego, dzięki czemu będą one mogły być potem wypłacone. Należy też zająć się sporządzeniem bilansu likwidacji. Na sam koniec odbywa się podział majątku spółki pomiędzy wszystkich wspólników. Ważne jest jednak to, aby najpierw spłacić wszystkich wierzycieli, którzy się zgłosili, aby potem nie mieć żadnych problemów prawnych, za co można surowo odpowiedzieć przed sądem. Realizując wszystkie te elementy można skutecznie zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × dwa =